eRecepti

eRecepti

E-RECEPTI DOSTUPNI U SVIM APOTEKAMA ČLANICAMA UDRUŽENJA

Početkom novembra 2017.godine je zaživeo projekat Ministarstva Zdravlja eRecept. Apoteke članice koje imaju sedište u Beogradu su među prvima započele izdavanje lekova na ovaj način, a vrlo brzo i apoteke članice širom Srbije, tako da sada sve apoteke članice Udruženja uspešnih apotekara, uspešno sprovode ovaj pojednostavljen način izdavanja lekova.

Ovaj novi vid izdavanja lekova je unapredio odnos pacijenta i farmaceuta. Pacijent više ne ide svakog meseca kod lekara po svoju terapiju, nego dolazi u apoteku samo sa zdravstvenom karticom da podigne svoju mesečnu terapiju. To doprinosi boljoj saradnji pacijenta,tj.većoj komplijansi pacijenta. Pacijent više ne mora da čeka redove kod lekara svakog meseca, nego na lakši način dolaskom u jednu od naših apoteka čllanica dobija svoju terapiju, a pri tome i stručan savet farmaceuta.Farmaceut je u prilici više nego do sada da pokaže svoju stručnost i da prati pacijenta, njegovu komplijansu, kao i eventualne neželjene efekte terapije.

Poteškoće koje su se u početku javljale, kao i nepoverenje i farmaceuta i pacijenta u ovaj projekat su se vremenom izgubili, tako da od novembra pa do danas, za punih sedam meseci rada, projekat eRecept se pokazao kao vrlo značajan i svrsishodan.

Ono sto treba znati da bi izdavanje lekova putem eRecepta bilo sto lakše je:

    • Lekar propisuje obnovljivu terapiju pacijentu sa hroničnom terapijom za period od dva do sest meseci

    • Svako prvo propisivanje obnovljive terapije, kao i svako uvođenje novog leka uterapiju praćeno je izdavanjem papirnog recepta

    • Prvi papirni recept vazi 15 dana, a eRecept postaje aktivan 7 dana pre datuma koji stoji u eTerapiji pacijenta i vazi 7 dana posle tog datuma

    • Pacijent svoju prvu mesečnu terapiju podiže uz papirni recept, a svaku sledeću samo uz zdravstvenu karticu i to u bilo kojoj apoteci sa oznakom eRecept.